ಉಪ್ಪುಂದ: ದೇವರಾಯ ಕೆರ್ಗಾಲರು ಜೇಸಿ ಸಾಧಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪುಂದ: ದೇವರಾಯ ಕೆರ್ಗಾಲರು  ಜೇಸಿ ಸಾಧಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು


Share