ಜಗದೀಶ್ ಮುಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆಯವರ ಐದನೇ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕುಂದಾಪುರ:  03/03/2019 ಹೊಸಾಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಮುಳ್ಳಿಕಟ್ಟೇಯವರ ಐದನೇ ಕ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಂಡಿತು.

ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗು ಶುಭಾಶಯಗಳು


Share