11th July:   ದೈಜಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ಗೆಲ್ಲೋಣ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಅತಿಥಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ  ಸ್ಯಾಕ್ಸಾಪೋನ್ ವಾದಕಿ ಕು.ಪೂಜಾ.ಎಮ್ ದೇವಾಡಿಗ

11th July:   ದೈಜಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ಗೆಲ್ಲೋಣ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಅತಿಥಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ  ಸ್ಯಾಕ್ಸಾಪೋನ್ ವಾದಕಿ ಕು.ಪೂಜಾ.ಎಮ್ ದೇವಾಡಿಗ

  11th July:   ದೈಜಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ಗೆಲ್ಲೋಣ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಅತಿಥಿ ಯುವ ಪ್ರಥಿಭೆ  ಸ್ಯಾಕ್ಸಾಪೋನ್ ವಾದಕಿ ಕು.ಪೂಜಾ.ಎಮ
ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ಕೊಂಕಣ ಜಿಲ್ಲೆ,  ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವನ್ ಗೆ  ಪ್ರವಾಸ (Updated)

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ಕೊಂಕಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವನ್ ಗೆ ಪ್ರವಾಸ (Updated)

ಮುಂಬೈ: ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿನಿ ಮೊಯಿಲಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ 24 ರ ವರೆಗೆ  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಮುಂಬೈ:  ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ  ’ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ರೇಕಾರ್ಡ್” ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ದೇವಾಡಿಗ

ಮುಂಬೈ: ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ’ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ರೇಕಾರ್ಡ್” ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ದೇವಾಡಿಗ

ಮುಂಬೈ: ಮೀರಾ ರೋಡು ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವಾಡಿಗರ ಸುಪುತ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ದೇವಾಡಿಗರ ಹೆಸರು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ’ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ರೇಕಾರ್ಡ್” ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದ
ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  ಹಾಗೂ ಇತರ   ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಮುಂಬೈ: 71 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಜನವರಿ 26, 2020 ರಂದು ನವೀ ಮುಂಬಯಿಯ ದೇವಾಡಿಗ ಭವನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್