ಮೂಡುಬಿದರೆ: ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಧನ

ಮೂಡುಬಿದರೆ: ಆರ್ ಎಸ್  ಎಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಲಾಡಿ ನಿವಾಸಿ  ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ (78) ನಿಧನ.

ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವಾಡಿಗ.ಕಾಮ್ ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

 


Share