ಬಿಜೂರು ಕುಟುಂಬದ ಚೊಚ್ಚಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೆರೆದ ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿಜೂರು.

ಮಂಗಳೂರು: ಮಣಿಪಾಲದ ಹಳೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿಜೂರು ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೌಡ  ಪ್ರಭಂದಕ್ಕೆ ಅಕೆಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಡುಕೇಶನ್ ( ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್  (Phd- ಪಿಎಚ್ ಡಿ)  ಪದವಿಯನ್ನು ಅಧಿಕ್ರತ ಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ  ಪ್ರೌಡ ಪ್ರಬಂಧ:” Heart Rate Variability and Q-Tc  Analysis in solid Malignant Tumour” was Guided by Dr Bhagyalakshmi K. Professor & Head department of Physiology KMC, Mangalore, MAHE, Manipal.

Co guided by Dr Subbalakshmi N.K Retired associate Professor Department of Physiology KMC,  Mangalore and Dr Sourjya Banerjee,  Associate Professor Department of Radiotherapy and Oncology, KMC, Mangalore,  MAHE, Manipal.

SHILPA’S EARLIER EDUCATION

Primary - Mukunda kripa English School, udupi,

High school- TMA Pai High School,  Kunjibettu Udupi

PU & BSc from MGM college, udupi

MSc - in physiology from KMC manipal, MAHE

PhD from KMC, Mangalore

FAMILY

Ms.Shilpa Bijoor is eldest of 3 children to most dynamic parents who live in Bannanje, Udupi.

Ganga Devi was a versatile lady who in younger school & college days;  have made her own name in Sports & Games and was well known in both Byndoor and Bijoor.

Mrs. Ganga Devi is last child of Sri Govida, Rtd.Postman  and Devi . In the child hood Ganga was a leader in her own right.

Sri.Narashimha Devadiga hailing from Chikensal Kundpur  was a very well known Commercial Tax officerii n Udupi.

After their marriage the couple settled in Bannanje, Udupi and still actively reside in their own Home.

Among three children apart from Shilp, Duaghter Sheetal Bijoor (Engineer)  & Son Sishir Bijoor are living with family and are active socially.

We in devadiga.com join in the celebration and wish Shilpa & family more glory, success, happiness and prosperity


Share